6 hours ago
6 hours ago
6 hours ago
6 hours ago
6 hours ago
"Zimno. Ale to ten specyficzny rodzaj chłodu. Nazywa się tęsknota."
- (via walking-black-death)

(Source: blende-d, via bubblxe)

13 hours ago
13 hours ago
13 hours ago
13 hours ago
13 hours ago
14 hours ago
14 hours ago
14 hours ago
14 hours ago